Przez admin, 17 Styczeń, 2023

Dobrze prowadzona edukacja informatyczna daje warunki do nabywania następujących umiejętności: Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.